29 Μαΐου 2020

Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ Ηλεκτρονικά Βιβλία

Τις παρατηρήσεις και απόψεις του συναδέλφου, Γιάννη Τριανταφύλλου, «Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ και Ηλεκτρονικά Βιβλία», παρουσιάζουμε μέσα από το site της παράταξής μας . Το εγχείρημά μας αυτό αποσκοπεί στο να κινήσει το ενδιαφέρον και  άλλων  συναδέλφων να αποστέλλουν τυχόν παρατηρήσεις ή άρθρα που θα δημοσιεύονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παράταξης.

 

Τι ισχύει σήμερα

Φορολογική Σήμανση Παραστατικών

Παραστατικά Πωλήσεων Λιανικής

 • Υποχρεωτική Φορολογική Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ ή από Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ)
 • Κατ εξαίρεση μόνο εκδίδονται χειρόγραφα παραστατικά όταν υπάρχει υποχρέωση φορολογικής σήμανσης.
 • Κάποιοι κλάδοι δραστηριότητας εξαιρούνται από υποχρέωση φορολογικής σήμανσης. Π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, πωλήσεις επί αυτοκινήτου
 • Τα παραπάνω αφορούν ΑΛΠ, ΑΠΥ, αποδείξεις επιστροφής λιανικώς πωληθέντων, κάθε είδους δελτία λιανικής και κάθε παραστατικό που είναι συνενωμένο με παραστατικά πωλήσεων λιανικής (π.χ. ΑΛΠ-ΔΑ)

Παραστατικά πωλήσεων Χονδρικής και Δελτία Αποστολής

 • Απαλλάσσονται της Φορολογικής Σήμανσης (σημαίνονται μόνο προαιρετικά)
 • Μπορούν να εκδίδονται μηχανογραφημένα ή χειρόγραφα
 • Όταν εκδίδονται ως άυλα – ηλεκτρονικά παραστατικά, λαμβάνουν υποχρεωτικά είτε φορολογική σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ είτε κάποια άλλη ειδική ασφαλήσήμανση που εξασφαλίζει την ακεραιότητα τους(π.χ. ψηφιακή υπογραφή).
 • Τα παραπάνω αφορούν Τιμολόγια, Πιστωτικά Τιμολόγια, Εκκαθαρίσεις και Δελτία Αποστολής.

Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων

 • Θα δοθούν άδειες σε Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.)
 • Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων θα παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες Φορολογικής Σήμανσης Παραστατικών και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
 • Θα μπορείς δηλαδή εναλλακτικά να μην έχεις εγκαταστήσει φορολογικό μηχανισμό – ΕΑΦΔΣΣ αλλά να συνδέεσαι με ασφαλή διαδικτυακή σύνδεση με έναν πάροχο και να λαμβάνεις φορολογική σήμανση.
 • Οι Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ. θα είναι υπόχρεοι σε διαφύλαξη των δεδομένων παραστατικών για κάθε φορολογούμενο, σε έκδοση του ημερήσιου δελτίου Ζ και σε ημερήσια διαβίβαση των αρχείων τιμολόγησης στην ΑΑΔΕ όταν αυτή καθιερωθεί

Αναβάθμιση Λογισμικού Υποστήριξης των Φορολογικών Μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ)

 • Έχουν τεθεί τεχνικές προδιαγραφές για την αναβάθμιση λογισμικού όλων των ΕΑΦΔΣΣ με την Πολ 1195/2018 ειδικά για πρατήρια καυσίμων και την Πολ 1166/2018 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
 • αναβάθμιση αποσκοπεί στην παραγωγή ενός αρχείου txt για κάθε παραστατικό που λαμβάνει φορολογική σήμανση.
 • Το αρχείο e.txt περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία του παραστατικού όπως: τύπο παραστατικού (π.χ. ΑΛΠ), ΑΦΜ συναλλασσόμενου, καθαρή αξία, ΦΠΑ, κ.λ.π.
 • Στόχος της αναβάθμισης είναι η έναρξη διαβίβασης των αρχείων e.txt στην ΑΑΔΕ σε ένα ημερήσιο αρχείο που θα ονομάζεται txt

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων & Πρατήρια Αερίου – Υγραερίου και Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης

 • Ειδικά στα πρατήρια καυσίμων το αρχείο e.txt περιέχει και την
 • ποσότητα και είδος τιμολογηθέντος καυσίμου
 • Αυτό σημαίνει ότι κάθε τιμολόγιο καυσίμου μπορεί να περιέχει μόνο ένα είδος καυσίμου, δηλαδή μόνο μια γραμμή.
 • Δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στο ίδιο τιμολόγιο ή Δελτίο αποστολής δεύτερο είδος (καύσιμο ή άλλο είδος εμπορεύματος)
 • Προκύπτει φυσικά κόστος στην συγκεντρωτική τιμολόγηση για τα πρατήρια καυσίμων,
 • Η διαβίβαση δεδομένων (S.txt αρχείο με όλα τα αρχεία εκδοθέντων παραστατικών e.txt) στην ΑΑΔΕ αποσκοπεί κυρίως στην ενημέρωση του TAXIS με το ύψος πωλήσεων λιανικής
 • Σταδιακά η υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων θα επιβληθεί για όλες τις
 • επιχειρήσεις (τέλη 2019?)
 • Η διαβίβαση δεδομένων ΕΑΦΔΣΣ στην ΑΑΔΕ θα είναι ημερήσια υποχρέωση. Η διαδικασία θα ακολουθεί χρονικά το κλείσιμο της ημέρας με έκδοση δελτίου Ζ
 • Υποχρέωση Αναβάθμισης λογισμικού ΕΑΦΔΣΣ για πρατήρια καυσίμων μέχρι 15/12/18
 • Για τις λοιπές επιχειρήσεις η Πολ 1166/2018 ισχύει μεν άμεσα αλλά δεν έχει τεθεί συμβατική προθεσμία συμμόρφωσης – αναβάθμισης
 • Έναρξη Διαβίβασης Δεδομένων Παραστατικών για τα πρατήρια καυσίμων στην ΑΑΔΕ από 1/1/2019
 • Θα ακολουθήσουν μέσα στο έτος και άλλοι κλάδοι (ίσως εστίαση, τουρισμός και νυκτερινά κέντρα?)

Πρατήρια Φυσικού Αερίου Υγραερίου

 • Τα πρατήρια πώλησης πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Υγραερίου υποχρεούνται μέχρι 1/3/2019 να εγκαταστήσουν Φορολογικούς μηχανισμούς συνδεδεμένους με τις αντλίες διάθεσης αερίου (Πολ 1218/2018)
 • Ουσιαστικά εγκαθίσταται στα πρατήρια πώλησης αερίου καυσίμου ένα σύστημα παρόμοιο με το σύστημα εισροών – εκροών.
 • Από 1/3/2019 όλα οι αποδείξεις λιανικής, τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια που αφορούν πωλήσεις φυσικού αερίου και υγραερίου εκδίδονται υποχρεωτικά μηχανογραφικά και με φορολογική σήμανση.

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων & Πρατήρια Αερίου – Υγραερίου και Πωλητές Πετρελαίου Θέρμα νσης

 • Δεν μπορεί να παραληφθεί η αποστολή ενός ημερήσιου αρχείου στην ΑΑΔΕ διότι τηρείται αύξουσα αρίθμηση των txt.
 • Αν μια μέρα δεν σταλεί αρχείο στην ΑΑΔΕ, ο μηχανισμός θα το αποστείλει πρώτο στην σειρά την επόμενη μέρα πριν από την κανονική αποστολή της τρέχουσα μέρας.
 • Απαιτούνται οδηγίες και ερμηνεία από την ΑΑΔΕ για το θέμα των ποινών γιαπαραβάσεις μη διαβίβασης δεδομένων. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών σήμερα η λειτουργία ΕΑΦΔΣΣ μη προσαρμοσμένου στις οδηγίες σημαίνει 500 ευρώ εφάπαξ πρόστιμο σε κάθε φορολογικό έλεγχο. Δεν έχει ορισθεί όμως πρόστιμο για την εκπρόθεσμη διαβίβαση δεδομένων από αναβαθμισμένο ΕΑΦΔΣΣ. (ίσως 100 ευρώ?)

Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής

 • Αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 να ορισθεί ως υποχρεωτική η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους προμηθευτές του Δημοσίου που οι συμβάσεις τους με το Δημόσιο ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. (Τιμολόγηση B2G Business to Government)
 • Τον επόμενο χρόνο (2020?) αναμένεται να ορισθεί ο τρόπος έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων κυρίως μέσω διαδικτυακών παρόχων. Η υποχρέωση αυτή δεν θα ισχύει για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Επίσης μάλλον το επόμενο έτος θα θεσπιστεί το Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής, όχι τόσο ως άυλο παραστατικό αλλά ως φορολογική υποχρέωση. Κάθε μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενο Δελτίο Αποστολής θα λαμβάνει διαδικτυακά έναν ειδικό αριθμό σήμανσης πριν την έναρξη της αποστολής.

Ηλεκτρονικά Βιβλία

 • Η ΑΑΔΕ αναπτύσσει το σύστημα Epopsis το οποίο θα διαχειρίζεται τα πρότυπα λογιστικά αρχεία των επιχειρήσεων και λοιπών νομικών οντοτήτων
 • Αναμένεται από τα μέσα του 2019 να μπει σε δοκιμαστική λειτουργία η ηλεκτρονική διαβίβαση λογιστικών αρχείων στην ΑΑΔΕ.
 • Στόχος είναι από 1/1/2020 η διαβίβαση λογιστικών αρχείων στην ΑΑΔΕ να καταστεί υποχρεωτική για όλους

Διαβίβαση Λογιστικών Αρχείων Παραστατικά Πωλήσεων Πρότυπα Παραστατικά ΑΑΔΕ

 • Αντικρυζόμενα Παραστατικά. Παραστατικά όπου υπάρχει συμβαλλόμενος πελάτης εσωτερικού χονδρικής
 • Μη αντικρυζόμενα Παραστατικά. Παραστατικά που αφορούν:
 • Πωλήσεις λιανικής,
 • χονδρικές πωλήσεις σε πελάτες εξωτερικού,
 • Δαπάνες με ΑΛΠ και λοιπές λογιστικές εγγραφές

Διαβίβαση Λογιστικών Αρχείων Πωλήσεων Αποστολή  Παραστατικών Πωλήσεων και Παραστατικών Διακίνησης από τους Εκδότες

 • Οι εκδότες παραστατικών εσόδων και παραστατικών διακίνησης θα τα διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ με βάση τα πρότυπα παραστατικά ΑΑΔΕ
 • πωλήσεις λιανικής που θα διαβιβάζουν οι ΕΑΦΔΣΣ με τα αρχεία e.txt δεν θα αποστέλλονται ξανά.
 • Δεν πρόκειται για συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, τα παραστατικά θα στέλνονται ένα προς ένα. Οι συγκεντρωτικές πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ) θα καταργηθούν.
 • Τα πρότυπα παραστατικά ΑΑΔΕ έχουν σειρά από πεδία και στήλες π.χ. έχουν καθαρή αξία και ΦΠΑ ανά συντελεστή ΦΠΑ, τυχόν παρακρατούμενους φόρους, χαρτόσημο, σκοπό διακίνησης, σχετικά π αραστατικά για τα τιμολόγια και πιστωτικά τιμολόγια κ.λ.π.

Διαβίβαση Λογιστικών Αρχείων Αγορές και λοιπές Δαπάνες

Αποδοχή Τιμολογίων Αγορών από τον Πελάτη

 • Δεν θα διαβιβάζονται τιμολόγια αγορών από τους πελάτες.
 • Στο ηλεκτρονικό βιβλίο του λήπτη θα υπάρχουν αυτόματα τα δηλωθέντα από εκδότες τιμολόγια.
 • Αν δεν αναγνωρίζει κάποιο τιμολόγιο, ο λήπτης του τιμολογίου θα μπορεί να το απορρίψει με ειδική διαδικασία.
 • Αν ο εκδότης δεν απέστειλε κάποιο τιμολόγιο ενώ όφειλε ο λήπτης του παραστατικού θα το δηλώνει κατ εξαίρεση.

Διαβίβαση Στοιχείων Αγορών και Λοιπών Λογιστικών Εγγραφών από τους λήπτες

 • Ο λήπτης του παραστατικού θα ενημερώνει στα δηλωθέντα από τους εκδότες τιμολόγια αγορών του, συμπληρωματικά πεδία που αφορούν την λογιστική αντιμετώπιση του τιμολογίου του. Για παράδειγμα θα ορίζει αν εκπίπτει τον ΦΠΑ του τιμολογίου, αν το τιμολόγιο αφορά δαπάνη, αγορά εμπορεύματος ή παγίου κ.λ.π.
 • Η ενημέρωση θα γίνεται από την ΑΑΔΕ με βάση τον αριθμό του παραστατικού αγοράς και
 • τον ΑΦΜ εκδότη και τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης του παραστατικού.
 • Κάθε άλλη λογιστική εγγραφή που αφορά αποθέματα, δαπάνες και ΦΠΑ και η οποία στηρίζεται σε μη αντικρυζόμενα παραστατικά ΑΑΔΕ (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία, εισαγωγές και ενδοκοινοτικές συναλλαγές) θα μεταβιβάζεται ως λογιστικό αρχείο στην ΑΑΔΕ

Βιβλίο Απεικόνισης Σύνοψης Συναλλαγών (ΒΑΣΗΣ)

 1. Η διαβίβαση λογιστικών αρχείων στην ΑΑΔΕ αφορά τόσο τα απλογραφικά όσο και τα διπλογραφικά βιβλία. Για τις ανάγκες του Epopsis οι εγγραφές των διπλογραφικών βιβλίων θα μετατρέπονται σε απλογραφικές!
 2. Για κάθε επιχείρηση θα σχηματίζεται στην ΑΑΔΕ ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που θα έχει απλογραφική μορφή και ονομάζεται Βιβλίο Απεικόνισης Σύνοψης Συναλλαγών (ΒΑΣΗΣ)
 3. Στόχος είναι το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο να επαληθεύσει αρχικά τις δηλώσεις ΦΠΑ και αργότερα τις δηλώσεις εισοδήματος
 4. Το ηλεκτρονικό βιβλίο της ΑΑΔΕ θα καθιστά νομικά προαιρετική την τήρηση απλογραφικού βιβλίου από την επιχείρηση

 

Περί ΣΥΝΑΡΟΕΕ 101 Άρθρα
Η Συνεργασία Αριστερών Οικονομολόγων έχει στόχο να συναντηθεί, να συνομιλήσει, να συνεργαστεί, να ενώσει τις δυνάμεις της με όλους τους επιστήμονες οικονομολόγους, μα και με αυτούς που ασκούν το λογιστικό – οικονομολογικό επάγγελμα. Δίνουμε τη μάχη ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να διαδραματίσει το ρόλο που του έχει δώσει η Πολιτεία. Εμείς που προερχόμαστε από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους παλεύουμε ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να λειτουργήσει πραγματικά ως Σύμβουλος της Πολιτείας, να παρέμβει σε επαγγελματικά θέματα προς όφελος των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων του κλάδου και να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα μέλη του. Στις εκλογές για την Κεντρική Διοίκηση συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο της ΣΥΝΑΡΟΕΕ διεκδικώντας όλοι μαζί ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο από αυτό που έχει επιβληθεί στη χώρα μας. Στις εκλογές για τα Περιφερειακά Τμήματα τα μέλη μας συγκροτούν ευρύτερα τοπικά ψηφοδέλτια με βάση τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες και ανάγκες.