26 Φεβρουαρίου 2020

Μετάθεση των ημερομηνιών υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων

Οι Λογιστές φοροτεχνικοί καταβάλλουν κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υποβληθούν απρόσκοπτα οι φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες, όπου το σύστημα Taxisnet, όπως σήμερα, υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου. Η αξιοπρέπειά του κλάδου βάλλεται καθημερινά, αφού πλέον οι συνθήκες εργασίες γίνονται ολοένα και πιο εξοντωτικές, με τις ανθρώπινες αντοχές να βρίσκονται στα όρια τους.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της συλλογής του Φόρου εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων θα έπρεπε και η πλευρά της φορολογικής διοίκησης (ΓΓΔΕ) να είχε ετοιμάσει έγκυρα και έγκαιρα τόσο την υλικοτεχνική υποδομή (το taxisnet άνοιξε μέσα Μαΐου αντί αρχές Φεβρουαρίου) όσο και το ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο μέσα από το οποίo θα υποβάλλονται και θα εκκαθαρίζονται οι δηλώσεις, ενός νόμου, του ν. 4172 που είχε ψηφιστεί από τον Ιούλιο του 2013. Η διοίκηση πρέπει να είναι η ίδια συνεπής ώστε να απαιτεί απόλυτη συνέπεια από όλους μας, σχετικά με την τήρηση ασφυκτικών προθεσμιών.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ζητούμε η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων να είναι η 30/09/2015 και 31/08/2015 αντίστοιχα, ώστε να καλυφθεί ο χρόνος των καθυστερήσεων στο άνοιγμα των εφαρμογών και στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Το να δοθεί ο εύλογος χρόνος για την υποβολή των δηλώσεων σημαίνει μεγαλύτερη συμμόρφωση και ορθή αποστολή των δεδομένων.

Πέραν των ανωτέρω πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα το άρθρο 54 του Ν 4174/2013 προκειμένου να μην επιβάλλονται πρόστιμα στις τροποποιητικές δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος.

Περί ΣΥΝΑΡΟΕΕ 101 Άρθρα
Η Συνεργασία Αριστερών Οικονομολόγων έχει στόχο να συναντηθεί, να συνομιλήσει, να συνεργαστεί, να ενώσει τις δυνάμεις της με όλους τους επιστήμονες οικονομολόγους, μα και με αυτούς που ασκούν το λογιστικό – οικονομολογικό επάγγελμα. Δίνουμε τη μάχη ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να διαδραματίσει το ρόλο που του έχει δώσει η Πολιτεία. Εμείς που προερχόμαστε από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους παλεύουμε ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να λειτουργήσει πραγματικά ως Σύμβουλος της Πολιτείας, να παρέμβει σε επαγγελματικά θέματα προς όφελος των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων του κλάδου και να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα μέλη του. Στις εκλογές για την Κεντρική Διοίκηση συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο της ΣΥΝΑΡΟΕΕ διεκδικώντας όλοι μαζί ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο από αυτό που έχει επιβληθεί στη χώρα μας. Στις εκλογές για τα Περιφερειακά Τμήματα τα μέλη μας συγκροτούν ευρύτερα τοπικά ψηφοδέλτια με βάση τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες και ανάγκες.