20 Φεβρουαρίου 2019

Διαθέσιμη και για τη σύσταση ΟΕ & ΕΕ η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)

17 Φεβρουαρίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιουλίου 2018, είναι, πλέον, διαθέσιμη από τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και για τη σύσταση προσωπικών εταιρειών, δηλαδή των Ομορρύθμων […]

Τουρισμός σήμερα: Προς ένα νέο μοντέλο αλληλεπίδρασης επισκεπτών & κατοίκων

16 Φεβρουαρίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Το παρόν κείμενο εστιάζει στην αποσαφήνιση των εννοιών του υπερτουρισμού (overtourism) και της τουριστοφοβίας (touristophobia), οι οποίες σχετίζονται με δύο φαινόμενα που τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί σε σημαντική πρόκληση για τους φορείς που χαράσσουν […]

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

15 Φεβρουαρίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

  Ξεκινά την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11η πρωινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας». […]

Άρθρο 42 του ν. 4172/2013. Σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος.

14 Φεβρουαρίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος.  Με αφορμή τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί , αναφορικά με το παραπάνω θέμα   η Ανεξάρτητη Αρχή […]

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση: «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

14 Φεβρουαρίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Ανακοινώθηκε η έγκριση του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη ∆ράση: «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» (Α/Α 3428, Κωδ. 019ΚΕ) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 . […]

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

14 Φεβρουαρίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ευσταθίου Γιαννακίδη Εγκρίθηκε το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της ∆ράσης και των Παραρτημάτων «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, […]

1 2 3 12