26 Απριλίου 2019

Αναγκαία η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων

22 Απριλίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

  Προς: Yπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Έφη Αχτσιόγλου, Yπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, κ. Μιχάλη Καλογήρου, Yφυπουργό Οικονομικών, κα Κατερίνα Παπανάτσιου Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργο Πιτσιλή.   […]

Συνάντηση ΣΥΝΑΡΟΕ με την υφυπουργό Οικονομικών κα Κατερίνα Παπανάτσιου

2 Απριλίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Με την υφυπουργό Οικονομικών κα Κατερίνα Παπανάτσιου συναντήθηκε, σήμερα Τρίτη 2 Απριλίου, αντιπροσωπεία της Συνεργασίας Αριστερών Οικονομολόγων και συζήτησαν θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Ιδιαίτερα οι συνάδελφοί μας αναφέρθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις έτους 2018, στον […]

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης

10 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Αριθμ. Δ13οικ.10747/256 (ΦΕΚ Β’ 792/06-03-2019) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 15 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων […]

Καθορισμός του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες

6 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 173) καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, ο νόμιμος κατώτατος […]

Άμεσα ανταποκρίθηκε η Υπουργός Εργασίας, στο αίτημα του κλάδου για παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4

1 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Με υπουργική απόφαση (αριθμ. οικ. 9329/Δ1.3197) που  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος Β’ 682/28.02.2019) τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. οικ. 4595/Δ1.1613/31-1-2019 (Β΄ 234) προγενέστερη απόφαση «Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία […]

Χορήγηση ή ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. στους ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους

1 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Εγκύκλιο που απευθύνεται  προς τον ΕΦΚΑ, την ΗΔΙΚΑ και τον ΟΠΕΚΑ, υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος., βάσει ης οποίας γνωστοποιείται  ότι διατηρούνται έως τις 29/02/2020 οι προϋποθέσεις ,που ίσχυαν για την περίοδο  01/03/2018 – 28/02/2019,και που […]

1 2 3 9