29 Μαΐου 2020

Να δοθεί άμεσα οριστική λύση στο θέμα των Γενικών Συνελεύσεων με τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για όλες τις εταιρείες την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους

27 Μαΐου 2016 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις οι προθεσμίες για την δημοσίευση και έγκριση των καταστάσεων των εταιρειών ΕΠΕ και ΙΚΕ έχουν ήδη λήξει, ενώ για τις Α.Ε. λήγουν σε λίγες ημέρες, αφού η μεν υποβολή των […]