29 Μαΐου 2020

Τα μνημόνια συστατικό στοιχείο στην όξυνση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα

24 Οκτωβρίου 2016 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

«Η σύγκρουση των αντιτιθέμενων μεταξύ τους παραγόντων βρίσκει κατά περιόδους διέξοδο στις κρίσεις. Οι κρίσεις είναι πάντα μόνο στιγμιαίες βίαιες λύσεις των υπαρχουσών αντιφάσεων, βίαιες εκρήξεις που αποκαθιστούν για μια στιγμή τη διαταραγμένη ισορροπία»[1] Κ. […]