29 Μαΐου 2020

Μετάθεση των ημερομηνιών υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων

19 Αυγούστου 2015 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Οι Λογιστές φοροτεχνικοί καταβάλλουν κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υποβληθούν απρόσκοπτα οι φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες, όπου το σύστημα Taxisnet, όπως σήμερα, υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου. […]