17 Ιουλίου 2019

Π.Δ.351 της 31/12.9.83: Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικoύ Επιμελητηρίου της Ελλάδας

18 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Εκλογή, συγκρότηση και  λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕΕ). (Α` 122). Έχοντας υπόψη. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν 1100/80  «περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου […]

Νόμος 1100 της 22/27.12.88: Περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. (Α’ 295)

18 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Νόμος 1100 της 22/27.12.88 Περί ιδρύσεως  Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. (Α’ 295). **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ανωτέρω Επιμελητήριο μετονομάσθηκε σε «Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας», διά του άρθρου 1 του Ν. 1100/1980, όπως αυτό αντικαταστάθηκε διά του […]

Μετάθεση των ημερομηνιών υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων

19 Αυγούστου 2015 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Οι Λογιστές φοροτεχνικοί καταβάλλουν κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υποβληθούν απρόσκοπτα οι φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες, όπου το σύστημα Taxisnet, όπως σήμερα, υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου. […]

Η Κυβέρνηση να αποδώσει ευθύνες εκεί που αναλογούν για την καθυστέρηση και τα προβλήματα στην κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων

5 Ιουνίου 2015 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Είμαστε ακόμα στην αρχή της περιόδου των φορολογικών δηλώσεων και ο κλάδος των λογιστών βρίσκεται ήδη σε αναβρασμό, αναζητώντας για ακόμη μια φορά την αξιοπρέπεια και το σεβασμό που του αξίζει, αφού καλείται μέσα σε […]

Να γίνουν αποδεκτοί για την προκήρυξη 2Κ του ΑΣΕΠ όλοι οι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών

28 Μαΐου 2015 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Στην προκήρυξη 2Κ/2015 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών στις θέσεις ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο […]