3 Ιουνίου 2020

Να στηριχτούν οι νέοι επαγγελματίες συνολικά και χωρίς εξαιρέσεις στο νέο ασφαλιστικό.»

11 Απριλίου 2016 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Το φαινόμενο της υψηλής ανεργίας των νέων, επιστημόνων και μη, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα για την επαγγελματική τους προοπτική, έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στη φυγή τους από τη χώρα προς το εξωτερικό αναζητώντας […]