3 Ιουνίου 2020

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης

10 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Αριθμ. Δ13οικ.10747/256 (ΦΕΚ Β’ 792/06-03-2019) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 15 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων […]

Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ Ηλεκτρονικά Βιβλία

8 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Τις παρατηρήσεις και απόψεις του συναδέλφου, Γιάννη Τριανταφύλλου, «Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ και Ηλεκτρονικά Βιβλία», παρουσιάζουμε μέσα από το site της παράταξής μας . Το εγχείρημά μας αυτό αποσκοπεί στο να κινήσει το ενδιαφέρον και […]

Καθορισμός του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες

6 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 173) καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, ο νόμιμος κατώτατος […]

Άμεσα ανταποκρίθηκε η Υπουργός Εργασίας, στο αίτημα του κλάδου για παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4

1 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Με υπουργική απόφαση (αριθμ. οικ. 9329/Δ1.3197) που  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος Β’ 682/28.02.2019) τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. οικ. 4595/Δ1.1613/31-1-2019 (Β΄ 234) προγενέστερη απόφαση «Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία […]

Χορήγηση ή ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. στους ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους

1 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Εγκύκλιο που απευθύνεται  προς τον ΕΦΚΑ, την ΗΔΙΚΑ και τον ΟΠΕΚΑ, υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος., βάσει ης οποίας γνωστοποιείται  ότι διατηρούνται έως τις 29/02/2020 οι προϋποθέσεις ,που ίσχυαν για την περίοδο  01/03/2018 – 28/02/2019,και που […]