21 Μαρτίου 2019
Περί ΣΥΝΑΡΟΕΕ
Η Συνεργασία Αριστερών Οικονομολόγων έχει στόχο να συναντηθεί, να συνομιλήσει, να συνεργαστεί, να ενώσει τις δυνάμεις της με όλους τους επιστήμονες οικονομολόγους, μα και με αυτούς που ασκούν το λογιστικό – οικονομολογικό επάγγελμα. Δίνουμε τη μάχη ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να διαδραματίσει το ρόλο που του έχει δώσει η Πολιτεία. Εμείς που προερχόμαστε από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους παλεύουμε ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να λειτουργήσει πραγματικά ως Σύμβουλος της Πολιτείας, να παρέμβει σε επαγγελματικά θέματα προς όφελος των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων του κλάδου και να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα μέλη του. Στις εκλογές για την Κεντρική Διοίκηση συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο της ΣΥΝΑΡΟΕΕ διεκδικώντας όλοι μαζί ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο από αυτό που έχει επιβληθεί στη χώρα μας. Στις εκλογές για τα Περιφερειακά Τμήματα τα μέλη μας συγκροτούν ευρύτερα τοπικά ψηφοδέλτια με βάση τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης

10 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Αριθμ. Δ13οικ.10747/256 (ΦΕΚ Β’ 792/06-03-2019) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 15 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων […]

Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ Ηλεκτρονικά Βιβλία

8 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Τις παρατηρήσεις και απόψεις του συναδέλφου, Γιάννη Τριανταφύλλου, «Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ και Ηλεκτρονικά Βιβλία», παρουσιάζουμε μέσα από το site της παράταξής μας . Το εγχείρημά μας αυτό αποσκοπεί στο να κινήσει το ενδιαφέρον και […]

Καθορισμός του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες

6 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 173) καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, ο νόμιμος κατώτατος […]

Άμεσα ανταποκρίθηκε η Υπουργός Εργασίας, στο αίτημα του κλάδου για παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4

1 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Με υπουργική απόφαση (αριθμ. οικ. 9329/Δ1.3197) που  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος Β’ 682/28.02.2019) τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. οικ. 4595/Δ1.1613/31-1-2019 (Β΄ 234) προγενέστερη απόφαση «Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία […]

Χορήγηση ή ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. στους ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους

1 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Εγκύκλιο που απευθύνεται  προς τον ΕΦΚΑ, την ΗΔΙΚΑ και τον ΟΠΕΚΑ, υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος., βάσει ης οποίας γνωστοποιείται  ότι διατηρούνται έως τις 29/02/2020 οι προϋποθέσεις ,που ίσχυαν για την περίοδο  01/03/2018 – 28/02/2019,και που […]

Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ

28 Φεβρουαρίου 2019 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Tην παράταση της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Κοινών Επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2019 και Δ.Χ. 2018 ανακοίνωσε η Διοίκηση του ΕΦΚΑ  περισσότερα εδώ 

1 2 3 14