18 Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων #9 Δεκέμβριος 2018 – Ιανουάριος 2019

Το ΕΝΑ είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικό κέντρο. Αποτελεί ένα βήμα ελεύθερου διαλόγου και ένα χώρο δημιουργίας και διάδοσης εναλλακτικών ιδεών με τελικό στόχο το μετασχηματισμό τους σε εφαρμόσιμες θεωρίες και πολιτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα, αλλά και με κοινωνικά κινήματα, συμβάλει στη δημιουργία ενός πρωτότυπου πεδίο έρευνας, μελέτης, διαλόγου και δράσης για μία πολιτική υπέρ των κοινωνικών αναγκών και των συμφερόντων των υποτελών τάξεων, για την έξοδο από την πολυεπίπεδη κρίση, για μια νέα κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα ισότητας και δικαιοσύνης

Μέσα στα πλαίσια αυτά το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων είναι μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ και στόχο έχει τη παροχή έγκυρης, συστηματικής και σφαιρικής πληροφόρησης για τις τάσεις και εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Όλα τα στοιχεία που πραγματεύεται το δελτίο #9 (Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Δεκέμβριος 2018 – Ιανουάριος 2019) προέρχονται από επίσημες πηγές. Απευθύνεται σε όλους που θέλουν να έχουν γρήγορη πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση και ανάλυση σε συνοπτική και συγκεντρωτική μορφή, καθώς και σε  εύληπτη και κατατοπιστική παρουσίαση ενός μεγάλου όγκου μεγεθών που σχετίζονται με την κοινωνική ευημερία πέρα από τη στενή οικονομική της διάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο δείκτη ΑΕΠ και τις συνιστώσες του. Το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων αποβλέπει πρωτίστως στην ενσωμάτωση δεικτών που αποτυπώνουν τις εξελίξεις και τις επιδόσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας όπως η απασχόληση, η ασφάλιση, η υγεία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιεί τους δείκτες των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τους δείκτες της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη Ευρώπη 2020 αλλά και δείκτες κοινωνικής ευημερίας που προτείνονται σε έρευνες της Eurostat και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Κατεβάστε το pdf της δημοσίευσης

Περί ΣΥΝΑΡΟΕΕ 101 Άρθρα
Η Συνεργασία Αριστερών Οικονομολόγων έχει στόχο να συναντηθεί, να συνομιλήσει, να συνεργαστεί, να ενώσει τις δυνάμεις της με όλους τους επιστήμονες οικονομολόγους, μα και με αυτούς που ασκούν το λογιστικό – οικονομολογικό επάγγελμα. Δίνουμε τη μάχη ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να διαδραματίσει το ρόλο που του έχει δώσει η Πολιτεία. Εμείς που προερχόμαστε από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους παλεύουμε ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να λειτουργήσει πραγματικά ως Σύμβουλος της Πολιτείας, να παρέμβει σε επαγγελματικά θέματα προς όφελος των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων του κλάδου και να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα μέλη του. Στις εκλογές για την Κεντρική Διοίκηση συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο της ΣΥΝΑΡΟΕΕ διεκδικώντας όλοι μαζί ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο από αυτό που έχει επιβληθεί στη χώρα μας. Στις εκλογές για τα Περιφερειακά Τμήματα τα μέλη μας συγκροτούν ευρύτερα τοπικά ψηφοδέλτια με βάση τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες και ανάγκες.