29 Μαΐου 2020

Να δοθεί άμεσα οριστική λύση στο θέμα των Γενικών Συνελεύσεων με τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για όλες τις εταιρείες την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους

Με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις οι προθεσμίες για την δημοσίευση και έγκριση των καταστάσεων των εταιρειών ΕΠΕ και ΙΚΕ έχουν ήδη λήξει, ενώ για τις Α.Ε. λήγουν σε λίγες ημέρες, αφού η μεν υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ πρέπει να πραγματοποιηθεί 20 ημέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι 10/6/2016, η δε ημερομηνία σύγκληση της ετήσιας Γενική Συνέλευση είναι η 30η Ιουνίου 2016.

Οι παραπάνω προθεσμίες είναι εξαιρετικά ασφυκτικές, όπως έχει δείξει η εμπειρία των προηγούμενων ετών, όπου όπως και φέτος, είχαν υπάρξει καθυστερήσεις στην έναρξη της εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων. Ειδικά φέτος θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των λογιστών, αφού το 2016 είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες προσαρμογής. Το πρόβλημα αυτό εντάθηκε μετά και τη σύγχυση που προκλήθηκε από την αναμενόμενη διάταξη για την προαιρετικότητα των Ε.Λ.Π., η οποία δεν προωθήθηκε.

Για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα, και να μη βρισκόμαστε κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές, προτείνουμε να εναρμονιστεί άμεσα η Ελληνική νομοθεσία με την κοινοτική οδηγία 2013/34/ΕΚ που αφορά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, όπως αποτυπώθηκε και στο Σχέδιο Νόμο που αναρτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης προς διαβούλευση, το οποίο προέβλεπε την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, με ισχύ από φέτος, ως εναρμονισμένη καταληκτική ημερομηνία για τη Σύγκληση Συνελεύσεων όλων των μορφών εταιρειών. Σε κάθε περίπτωση, εάν επιλεγεί μικρότερη παράταση αυτή δεν μπορεί πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου 2016.

Περί ΣΥΝΑΡΟΕΕ 101 Άρθρα
Η Συνεργασία Αριστερών Οικονομολόγων έχει στόχο να συναντηθεί, να συνομιλήσει, να συνεργαστεί, να ενώσει τις δυνάμεις της με όλους τους επιστήμονες οικονομολόγους, μα και με αυτούς που ασκούν το λογιστικό – οικονομολογικό επάγγελμα. Δίνουμε τη μάχη ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να διαδραματίσει το ρόλο που του έχει δώσει η Πολιτεία. Εμείς που προερχόμαστε από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους παλεύουμε ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να λειτουργήσει πραγματικά ως Σύμβουλος της Πολιτείας, να παρέμβει σε επαγγελματικά θέματα προς όφελος των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων του κλάδου και να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα μέλη του. Στις εκλογές για την Κεντρική Διοίκηση συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο της ΣΥΝΑΡΟΕΕ διεκδικώντας όλοι μαζί ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο από αυτό που έχει επιβληθεί στη χώρα μας. Στις εκλογές για τα Περιφερειακά Τμήματα τα μέλη μας συγκροτούν ευρύτερα τοπικά ψηφοδέλτια με βάση τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες και ανάγκες.