4 Ιουνίου 2020

Μπορεί η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία να αποτελέσει λύση για την ανάσχεση της ύφεσης;

1 Σεπτεμβρίου 2016 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

του Κώστα Κάβουρα * Με τον όρο κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία εννοούμε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που διεξάγονται από συλλογικές πρωτοβουλίες και δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών τους και της ευρύτερης κοινότητας. Έχουν […]