8 Απριλίου 2020

Π.Δ.351 της 31/12.9.83: Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικoύ Επιμελητηρίου της Ελλάδας

18 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Εκλογή, συγκρότηση και  λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕΕ). (Α` 122). Έχοντας υπόψη. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν 1100/80  «περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου […]

Νόμος 1100 της 22/27.12.88: Περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. (Α’ 295)

18 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Νόμος 1100 της 22/27.12.88 Περί ιδρύσεως  Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. (Α’ 295). **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ανωτέρω Επιμελητήριο μετονομάσθηκε σε «Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας», διά του άρθρου 1 του Ν. 1100/1980, όπως αυτό αντικαταστάθηκε διά του […]