5 Ιουνίου 2020

Αριστερή παρέμβαση στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)

ΣΥΝΑΡΟΕ LOGO

Στη συγκρότηση της παράταξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ» προχώρησαν οι οικονομολόγοι της Αριστεράς, την Παρασκευή 20.9.2013, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν από όλη τη χώρα, με αφορμή τη σύγκλιση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Ο.Ε.Ε.  Στο νέο σχήμα που συμμετέχουν οικονομολόγοι από την «Συνεργασία – Ενότητα – Παρέμβαση Οικονομολόγων» αλλά και πολλοί άλλοι, που διαπιστώνουν ότι ο χώρος της ριζοσπαστικής, ανανεωτικής, κινηματικής αριστεράς πρέπει να εκφραστεί στις εκλογές του Ο.Ε.Ε., με στόχο να αναδειχθούν τα επαγγελματικά προβλήματα των μελών του και ο επιστημονικός ρόλος του Ο.Ε.Ε. σαν σύμβουλος της πολιτείας ώστε να φανεί και η αναγκαιότητά του.  Από τα Α.Ε.Ι., τους επαγγελματικούς χώρους, τα κινήματα, τους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς αγώνες ενώνουμε τις δυνάμεις μας απέναντι στις μνημονιακές δυνάμεις του χώρου (ΔΗ.ΚΙ.Ο – ΠΑ.Σ.Κ.Ο) που υπηρέτησαν τις νεοφιλελεύθερες επιλογές της κρίσης και έχουν την κύρια ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση του Ο.Ε.Ε. αλλά και σε όσους με συντεχνιακές λογικές οδήγησαν το Ο.Ε.Ε. σε αδράνεια.


ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ: 6944284539

ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ: 6944847774

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: 6944614559

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Όσοι οικονομολόγοι επιθυμούν επαφή με το σχήμα μπορούν να επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης synaroee@gmail.com